Kurumsallaşma

 
Tam anlamıyla Kurumsal bir yapınız var mı?
 

Kurumsallaşma; işletme ve kurumların kişilere bağlı kalmadan, kuralları belirlenmiş yönetim sistemi içerisinde hedeflerine varması anlamına gelmektedir.
 
Size bir şey olsa, bugün şirketinizi kim yönetecek? Ve bu kişi buna hazır mı?
 

Günümüzde var olan bir çok iyi şirketin, kuruluş hikayesi bir kişi ile başlayıp sonrasında başarı yakalayarak büyümesiyle devam eder. Ama o şirketlerin, kendisinden sonra şirketin devamlılığı için bir senaryosu yok.
 
Büyük bir marka ile beraber çalışılacağı zaman, size soracakları ilk soru bu olacak.

 

Şu sorunun cevabını hiç düşündünüz mü?
 
Neden insanlar iş ararken, kurumsal bir firmada çalışmak isterler?
 
Cevabı basit aslında: Bu isteğin altında yatan en temel neden; güven ihtiyacıdır.

 
İşletmeniz standartlarını ortaya koyan bir kurum kitapçığınız var mı?
 

Çünkü işletmelerin belli standartlar çerçevesinde iş yapıyor olması, işletmenin sürekliliği için gereklidir.
Devletler ve anayasalar arasında nasıl bir ilişki varsa, şirket ve standartlar (ya da ilkeler) arasında da öyle bir ilişki vardır… Konjonktüre göre değişmez, vazgeçilmez… Bu da çalışanlara ve firmalara güven sağlar.

 
Çalışanınız nasıl terfi alır ya da görevine son verilir?

 

Ani alınmış kararlarla olmaması; bilimsel ölçeklerle, düşünülerek ve demlendirilerek alınmış kararlarla terfi veya görevine son veriliyor olması gereklidir. Bu da doğru performans analizi ile olur.

 

Yukarıdaki soruları daha da uzatabiliriz. Netice olarak bütün bu saydıklarımız gösteriyor ki bir kurumun, söz konusu güven duygusunu güçlü kılabilmeleri için bütün bu unsurları kombine ediyor olması gerekir.Çünkü o şirket için ancak o zaman ‘ hakkaniyet ölçüleriyle yönetilen, kurumsal bir şirkettir’ diyebiliriz.

 

Kurumların ve şirketleri devamlılıklarını sağlayabilmeleri, hiç bir sorunları olmasa bile nesilden, nesil’e geçmesi için kurumsallaşma alt yapısını hayata geçirmesi gerekmektedir.

 

Bu süreç içerisinde, CN Medya olarak konusunda uzman beyin takımımızla birlikte, size gerekli desteği sunmak için buradayız.